Ağırlık Ölçü Birimleri Çevirici / Dönüştürücü

  • Burada ağırlık ölçü birimleri arasında dönüşüm yapabilirsiniz.
  • Çevrilecek miktarı yazıp "Hangi birimden" ve "Hangi birime" listelerinden seçim yaptıktan sonra "Çevir" tuşunu tıklayın.
Uzunluk Birimleri Çevirici

Ağırlık Nedir?

Ağırlık, bir cismin yerçekimi ve atmosfer basıncının etkisiyle konulduğu yere uyguladığı basınç veya asıldığı bir noktaya uyguladığı çekim kuvvetidir. Ağırlık yerçekimine ve cismin bulunduğu ortama bağlı olarak değişir. Örneğin cismin sudaki ağırlığı ile karadaki ağırlığı aynı ölçülemeyecektir. Yine cismin ağırlığı yükseğe çıkıldıkça veya ekvtora gittikçe azalır, kutuplara yanaştıkça ise artar. Aynı sebeplerden cismin Aydaki veya herhangi başka bir gezegendeki ağırlığı ile Dünyadaki ağırlığı eşit olmayacaktır. Hatta bir cismin Ankara ve İstanbuldaki ağırlığı az bir farkla da olsa aynı değildir.

Ağırlık ölçü birimleri nelerdir?

Ağırlık ölçü birimleri, picogram, nanogram, mikrogram, miligram, centigram, decigram, gram, dekagram, hectogram, kilogram, ton, exagram, femtogram, megagram, teragram, petagram, gigagram, atomik ağırlık, karat, ounce, pound ve quintaldır. Bunların dışında çeşitli ihtiyaçlara göre belirlenmiş olan başka ağırlık ölçüsü birimleri de vardır. Ayrıca bazı ülke ve bölgelerde evrensel olmayan bir çok ağırlık birimleri kullanılır.

Ağırlık ölçü birimleri simgeleri nelerdir?

Picogram pg,
Nanogram ng,
Mikrogram µg,
Miligram mg,
Centigram cg,
Decigram dg,
Gram g,
Dekagram dag,
Hectogram hg,
Kilogram kg,
Ton t,
Exagram Eg,
Femtogram fg,
Megagram Mg,
Teragram Tg,
Petagram Pg,
Gigagram Gg,
Atomik ağırlık u,
Carat CD,
Ounce oz,
Pound lb,
Quintal q

Yaşar

Bence her kez denemeli çok güzel.

Yasemin

1 masa çok ağırdır ama 1 telefon çok hafiftir o masa tonlarca kilotonlarca ve megatonlarca olur o telefon da picogramlarca nanogramlarca mikrogramlarca ve miligramlarca olur mesela 1 çiçek hafif 1 kitap bin sayfa olursa çok ağır olur

Yasemin

1 nano gram gerçekten 10 picogram ama 1 mega ton 10.000 kiloton 1.000.000 ton hepsi ağırlık birimleri picogram nanogram mikrogram miligram santigram desigram gram dekagram hektogram kilogram ton kiloton megaton çok ağırlık birimleri miligram-kilogram onar onar ton-megaton biner biner ❤️ ()

Yasemin

Picogram
Nanogram
Mikrogram
Miligram
Santigram
Desigram
Gram
Dekagram
Hektogram
Kilogram
Ton
Kiloton
Megaton
Onar onar 10
Biner biner 1000
Pg
Ng
Müge
Mg
Cg
Dg
G
Dag
Hg
Kg
T
Kt
Mt

Yasemin

Picogram nanogram mikrogram ve miligram küçüktür ama ton kiloton ve megaton büyüktür mesela 100 miligram 10 santigram veya 10000 ton 10 kiloton o kadar buday tonlarca kilotonlarca megatonlarca olur ama 1 buday olursa hafif olur picogram nanogram mikrogram miligram buday olur

Yasemin

Ton dan sonra exagram gelmez kiloton gelir sonra da megagram en küçük picogram 1000 ton 1 kiloton 1000 kiloton 1 megaton sembol ton t kiloton kt megaton mt onar ve biner biner.

Yasemin

Doğru cevap... Çok güzel çok iyi

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.